9–15 oktober 2023

Vad är Banned Books week Sverige?

Banned Books Week Sverige är ett sätt hålla samtalet om det fria ordet levande och ett kraftfullt försvar för allas rätt att läsa. Boken är ett av de främsta sätten att sprida tankar och idéer. Förbjuds en bok förbjuds även de tankar och idéer den förmedlar.

Banned Books Week lanseras för första gången på bred front i Sverige och äger rum den 9–15 oktober 2023. Under Banned Books Week Sverige uppmärksammar vi litteratur som är eller har varit förbjuden någonstans i världen.

Vad är en förbjuden bok?

En förbjuden bok kan vara en bok som någon tycker att ingen annan ska få läsa.  Det kan innebära att en bok inte får ges ut eller säljas, att innehållet censureras eller att den plockas bort från skolor och bibliotek. I USA infördes till exempel 1477 bokförbud bara under hösten 2022.

I Ungern finns det sedan 2021 en lag på att barn under 18 ska skyddas från böcker vars innehåll berör hbtq-frågor. Bokhandeln Knihauka i Minsk i Belarus tvingades stänga samma dag som den öppnade och 200 böcker beslagtogs i samband med det.

De som tar initiativ till att förbjuda böcker kan vara en statlig myndighet, polis, föräldraorganisationer, religiösa samfund, skolrepresentanter och liknande. Vanligt förekommande anledningar till att böcker blir förbjudna kan vara att de har en tydlig hbtq-tematik, att texten uttrycker kritik mot ett samhälle eller att innehållet går emot religiösa uppfattningar.

Köp dina förbjudna böcker här

OM BANNED BOOKS WEEK

Banned Books Week Sverige arrangeras av nätverket Banned Books Week: Sweden som koordineras av Svenska PEN och Dawit Isaak-biblioteket. Nätverket är en del av Banned Books Week Coalition som förenar en rad internationella organisationer med syftet att uppmärksamma och sprida kunskap om förbjuden litteratur. Banned Books Week har arrangerats i USA sedan 1982 och startades som en reaktion på de växande utmaningarna med spridningen av böcker i skolor, bibliotek och bokhandlar.