Stöd Attentions viktiga arbete genom att handla här, då går 20% av köpet till Attention

Vem hjälper den som hjälper?

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa

Att leva nära någon med psykisk ohälsa kan vara förknippat med oro, smärta och maktlöshet. Är det möjligt att själv må bra om ens förälder, syskon, barn eller partner mår dåligt? Som anhörig är det lätt att ta på sig andras smärta och lägga allt ansvar på sig själv. Men den som är anhörig behöver också få utrymme att hantera sina känslor och reaktioner. Hur ska man veta när har man gjort tillräckligt och när behöver man släppa taget?

Ungefär var fjärde svensk lider någon gång i livet av psykisk ohälsa vilket betyder många drabbade anhöriga. I den här boken varvas aktuell forskning med strategier för att minska stress, oro och hantera känslor av skuld och skam. Kom ihåg att du behöver ta hand om dig själv för att orka vara stöd åt någon annan.

Martina Nelson
Författare

Foto: Caroline Andersson Renaud

Martina Nelson är leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, utbildad i kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi och har under många år arbetat med barn, unga och vuxna som lider av psykisk ohälsa av olika slag. Hon har tidigare skrivit två böcker. Vidare sprider hon kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatri genom föreläsningar och medverkan i radio och tv.

Frågor angående en beställning?

Frågor vid leverans, vanligen kontakta bonnier.marketplace@h1.se 

Frågor kring återbetalning, faktura, eller betalning

vanligen kontakta orders@usereach.se